Tel: +254 (0)20 2271000/ 20

Email: ashc@cabi.org

Wheat

Optimizing Fertilizer & ISFM in Uganda

Summary:

Optimizing Fertilizer Use within the Context of Integrated Soil Fertility Management in Uganda is chapter 15 of the OFRA publication - Fertilizer use optimization in sub-Saharan Africa

OFRA book on Fertilizer Use Optimization - low res

Languages:
English
Read More Download (.pdf 1.9 MB)

Optimizing Fertilizer & ISFM in Rwanda

Summary:

Optimizing Fertilizer Use within the Context of Integrated Soil Fertility Management in Rwanda is chapter 13 of the OFRA publication - Fertilizer use optimization in sub-Saharan Africa

OFRA book on Fertilizer Use Optimization - low res

Languages:
English
Read More Download (.pdf 1.8 MB)

Optimizing Fertilizer & ISFM in Ethiopia

Summary:

Optimizing Fertilizer Use within the Context of Integrated Soil Fertility Management in Ethiopia is chapter 5 of the OFRA publication - Fertilizer use optimization in sub-Saharan Africa

OFRA book on Fertilizer Use Optimization - low res

Languages:
English
Read More Download (.pdf 1.1 MB)

Optimizing Fertilizer & ISFM in Kenya

Summary:

Optimizing Fertilizer Use within the Context of Integrated Soil Fertility Management in Kenya is chapter 7 of the OFRA publication - Fertilizer use optimization in sub-Saharan Africa

OFRA book on Fertilizer Use Optimization - low res

Languages:
English
Read More Download (.pdf 4 MB)

OFRA Book on Fertilizer Use Optimization in Sub-Saharan Africa

Summary:

Fertilizer Use Optimization in Sub-Saharan Africa is a 228 page book that provides a detailed explanation on optimizing fertilizer use within an Integrated Soil Fertility Management Framework in 13 African countries. The book is an output of the Optimizing Fertilizer Recommendations in Africa (OFRA) project, funded by AGRA.

Languages:
English
Read More Download (.pdf 13 MB)

Wadudu na magonjwa ya mazao nafaka – Swahili

Summary:

Kadi hizi zina lengo la kutoa habari wazi zinazowezesha kuchukua hatua juu ya wadudu na magonjwa muhimu zaidi yanayoathiri nafaka yanayokuzwa na wakulima wadogo barani Afrika. Zimetolewa kwa mwongozo wa wadudu na magonjwa ya mazao, yakiangazia mazao kama nafaka (mahindi, mawele, mtama, mpunga), mikunde (njugu, maharagwe na kunde) mazao ya mizizi (mihogo, viazi vitamu, viazi vikuu) na migomba.

Kwa kila mdudu au ugonjwa, maelezo yanatolewa ya jinsi ya kutambua tatizo, na jinsi ya kudhibiti wakati linapotokea.

Timu ya wataalam wa afya ya mimea wamekusanya maelezo haya; kwa kufanya hivyo wametumia utafiti na taarifa za hivi karibuni zinazopatikana mwaka wa 2015.

Languages:
Swahili / Kiswahili
Read More Download (.pdf 3.7 MB)

Vipekecha shina wa mtama Busseola fusca, Chilo partellus, Sesamia calamistis

Summary:

MUHTASARI: Vipekecha shina ni wadudu waharibifu wakubwa sana wa mtama kote barani Afrika. Vipekecha shina huchimba mahandaki ndani ya shina la mmea na kulisha kwenye tishu ndani na kusababisha mmea kudhoofika. Wadudu wanaweza kudhibitiwa kwa mchanganyiko wa mbinu za kitamaduni, hasa upanzi wa mseto na mfumo wa ‘sukuma-vuta’ (‘push-pull’). Madawa pia yanaweza kuwa na ufanisi, lakini lazima yatumike katika hatua za awali za mmea kabla mabuu hayajaingia ndani ya shina.

Languages:
Swahili / Kiswahili
Read More Download (.pdf 393.7 KB)

Quelea wa mdomo mwekundu

Summary:

Mwongozo huu unaweka sababu, athari, ishara na dalili za quelea wa mdomo mwekundu na unatoa ushauri wa vitendo juu ya usimamizi kupitia mikakati ya kinga na udhibiti.

Languages:
Swahili / Kiswahili
Read More Download (.pdf 715.5 KB)