Tel: +254 (0)20 2271000/ 20

Email: ashc@cabi.org

Chickpea

Wadudu na magonjwa ya mazao mikunde Swahili

Summary:

Kadi hizi zina lengo la kutoa habari wazi zinazowezesha kuchukua hatua juu ya wadudu na magonjwa muhimu zaidi yanayoathiri mikunde yanayokuzwa na wakulima wadogo barani Afrika. Zimetolewa kwa mwongozo wa wadudu na magonjwa ya mazao, yakiangazia mazao kama nafaka (mahindi, mawele, mtama, mpunga), mikunde (njugu, maharagwe na kunde) mazao ya mizizi (mihogo, viazi vitamu, viazi vikuu) na migomba.

Kwa kila mdudu au ugonjwa, maelezo yanatolewa ya jinsi ya kutambua tatizo, na jinsi ya kudhibiti wakati linapotokea.

Timu ya wataalam wa afya ya mimea wamekusanya maelezo haya; kwa kufanya hivyo wametumia utafiti na taarifa za hivi karibuni zinazopatikana mwaka wa 2015.

Languages:
Swahili / Kiswahili
Read More Download (.pdf 3.1 MB)

Crop pests & diseases affecting African smallholders – manual

Summary:

This manual provides clear, actionable information on the most important pests and diseases that affect the major food crops grown by smallholder farmers in Africa. Crops covered are: cereals (maize, millet, sorghum, rice), legumes (groundnuts, beans and cowpeas) roots and tubers (cassava, sweet potato, yam) and banana.

For each pest or disease, information is provided on how to recognise the problem, what to do to prevent it occurring and how to control it when it occurs. The management options for each pest or disease are divided into ‘cultural approaches’, such as use of resistant varieties, clean seed, crop rotations and good hygiene in the field, and ‘chemical approaches’, which involve the use of appropriate pesticides. In addition information is provided on the organism that causes the problem and its impact. Finally, a short list of publications and websites is given where additional information can be obtained.

A team of plant health experts has compiled this information; in doing so they have drawn upon the latest research and information available in 2015.

Languages:
English
Read More Download (.pdf 2.7 MB)

Pest factsheet: Cotton bollworm

Summary:

This guide sets out the causes, impact, signs and symptoms of cotton bollworm and offers practical advice on management through prevention and control strategies to a pest that attacks over 200 species of plants.

 

Languages:
English, Swahili / Kiswahili
Read More Download (.pdf 492.9 KB)