Tel: +254 (0)20 2271000/ 20

Email: ashc@cabi.org

Wadudu na magonjwa ya mazao Mizizi – Kiswahili

Summary:

Kadi hizi zina lengo la kutoa habari wazi zinazowezesha kuchukua hatua juu ya wadudu na magonjwa muhimu zaidi yanayoathiri mizizi yanayokuzwa na wakulima wadogo barani Afrika. Zimetolewa kwa mwongozo wa wadudu na magonjwa ya mazao, yakiangazia mazao kama nafaka (mahindi, mawele, mtama, mpunga), mikunde (njugu, maharagwe na kunde) mazao ya mizizi (mihogo, viazi vitamu, viazi vikuu) na migomba.

Kwa kila mdudu au ugonjwa, maelezo yanatolewa ya jinsi ya kutambua tatizo, na jinsi ya kudhibiti wakati linapotokea.

Timu ya wataalam wa afya ya mimea wamekusanya maelezo haya; kwa kufanya hivyo wametumia utafiti na taarifa za hivi karibuni zinazopatikana mwaka wa 2015.

Languages:
Swahili / Kiswahili
Target Audience:
Agro-dealers, Education, Extensionists, Farmers, Large-scale farmer, Smallholder farmers
Partners:
Africa Soil Health Consortium, Plantwise
Format:
Leaflet/ booklet/ factsheet
Cropping Stages:
Growing/field management, Harvest, Planning and land preparation, Planting, Post-harvest & storage
Countries:
East Africa
Authors:
Eric Boa, Erica Chernoh and Grahame Jackson - editor Keith Sones
Reference Number:
ASHC 0531-L2

Downloads

Related Materials

Comments