Tel: +254 (0)20 2271000/ 20

Email: ashc@cabi.org

Nondo wa viazi vikuu

For a more extensive collection of plant health information please check out the CABI Plantwise Knowledge Bank 

Summary:

MUHTASARI: Viwavi wa aina mbalimbali za nondo ni wadudu waharibifu wa viazi vikuu baada ya mavuno barani Afrika. Kusafisha ghala na kutohifadhi viazi vilivyoharibika hupunguza uharibifu. Pia kuna dawa za misingi ya miti na za kuunda zinazoweza kutumika kwa viazi vikuu vilivyohifadhiwa ili kudhibiti mayai, viwavi na nondo waliokomaa.

Languages:
Swahili / Kiswahili
Target Audience:
Agro-dealers, Education, Extensionists, Students, Technical College, Trainers in ISFM, University
Partners:
Africa Soil Health Consortium, Plantwise
Format:
Leaflet/ booklet/ factsheet
Cropping Stages:
Harvest, Planting, Post-harvest & storage
Countries:
East Africa
Authors:
Erica Chernoh
Reference Number:
Kiswahili 0509-L2

Downloads

Related Materials

Comments